"Birleşik mi yazılıyordu, ayrı mı?"
Bu arkadaş karıştırmış, şaşırmış. Siz şaşırmayın.   -mi -ki -de
   
    Nokta (.)   Virgül (,)   Noktalı virgül ( ; )   İki nokta ( : )   Üç nokta (...)   Soru işareti (?)   Ünlem işareti (!)
    Çizgi (-)   Birleştirme çizgisi (-)   Tırnak işareti (" ")   Parantez ( )   Kesme işareti (')

Nokta (.)
 1. Cümle sonlarında kullanılır. Belli bir duraklama yapılacağını gösterir. (Cümle yazdırıldı.)
 2. Şiir, kitap, gazete, dergi, yazı başlıklarından sonra nokta kullanılmaz. Bölüm başlıklarından sonra da kullanılmaz.
  Büyük Nutuk Gün Eksilmesin Penceremden Giriş V. Bölüm
  Başlıklardan sonra satır başı yapılmamış, söze açıklamayla devam edilmişse nokta kullanılır. (Zamir çeşitleri: Kişi zamiri, işaret zamiri, soru zamiri)
 3. Kurum ve kuruluş isimlerinden sonra nokta kullanılmaz. Sait Çiftçi Dispanseri Müdür Yıldız Sineması)
 4. Sık geçen kısaltmalarda nokta kullanılır. (Prof. Dr. T.C.) Ancak kimi kısaltmalarda nokta kullanılmaz. TBMM AET NATO TDK cm kg l fe
 5. Sıra bildirmek için sayılardan sonra konur. II. Mehmet III. Selim 5. Cadde XX. yüzyıl Sıra bildiren sayılarda l'nci (birinci) biçimindeki yazılışlar kısaltma sayılmaz.
 6. Tarihleri yazmada gün, ay ve yılı ayırmak için aralarına konur. 9.X1I.1986, 1.3.1967. Tarihlerde ay adları yazıyla
  olursa ay adlarından önce ve sonra nokta kullanılmaz. 23 Nisan 1920
 7. Saat ve dakikaları ayırmak için kullanılır.
  Okul saat 8.30'da başlar.
 8. Kelimelerin bir veya birkaç harfi alınarak yapılan kısaltmalarda kullanılır. Psikol. şok. sos. sp. snt.
 9. Sıra göstermek için satır başlarına konan harflerden ve sayılardan sonra kullanılır. a, b. 1.1. A. B.
 10. Üçlü gruplara ayrılarak yazılan büyük sayılarda gruplar arasına konur. 8.375.562, 27.870.197. Gruplara ayrılan sayılarda nokta kullanılmayabilir.

Virgül (,)
 1. Yazıda arka arkaya gelen eş görevli kelimeler arasına konur. Ali, Mahmut ve Veli samimi arkadaştırlar.
 2. Eş görevli cümleler arasına konur. Hızla içeri girdi, çantasını aldı.
 3. Cümle içindeki ara sözleri ayırmak için kullanılır. Bütün okullar, İstanbul Lisesi hariç, eylül sonunda açılıyor.
 4. Cümle içinde özel olarak vurgu yapılması gereken kelimeden sonra kullanılır. Böylece, her istediğini almış oldu.
 5. Sayılarda ondalık bölümleri ayırmak için kullanılır. 45,9 999,9 13,5 587,3
 6. Çok uzun cümlelerde özneden sonra kullanılır.
 7. Tekrarlanan kelimeler arasına konur.Akşam,yine akşam.-A.Haşim.Ancak, ikilemelerde kelimeler arasına virgül konmaz. Akşam akşam, bata çıka.
 8. Hitap kelimelerinden sonra konur. Sayın Başkan, Sevgili kardeşim,
 9. Ve, veya bağlaçlarından önce ve sonra virgül kullanılmaz.Oradan buraya gelen ve gidenlerin arkası kesilmiyordu.
 10. Bir düşünceyi kabul veya kabul etmeme sözlerinden sonra kullanılır.Hayır, sizin gibi düşünmüyorum. Evet, sizi dinliyorum.'
 11. Yazışmalarda yer isimlerini tarihlerden ayırmak için kullanılır.
  Beşiktaş, 9 Aralık 1986, Ankara, 3 Mayıs 1960.
 12. Ünlem grubu oluşturmak için cümlede ünlem gibi kullanılan kelimeden sonra konur, ünlem ise cümle sonuna alınır.
  Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın!
 13. Sayıların yazılışında, kesirleri ayırmak için konur. 38, 6 19,5 0,25
 14. Biyografik künyelerde yazar, eser, basım evi vb. maddelerden sonra konur.

Noktalı virgül ( ; )
 1. Şekil ve anlamca bağları bulunan cümleleri ayırmak için kullanılır.
  At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.
 2. Cümle içinde aynı değerde olup virgül ile ayrılmış türleri, grupları ayırmak için kullanılır.
  Sınıfın öğrencilerinden Ali, Hasan ve Veli 3-A sınıfına;
  Murat, Mehmet, Onur da 3-B sınıfına gönderildiler. Olan oldu, iş işten geçti; gelmese de olur.
 3. Virgülle ayrılmış örnekleri farklı örneklerden ayırmak için konur.
  İtalya, İngiltere, Fransa; Roma, Londra, Paris.

İki nokta ( : )
 1. Bir cümlenin sonunda açıklama yapılacaksa, örnek verilecekse konur.
  Başarmanız için bir tek şart vardır: Çalışmak. İnce sesli harflerimiz şunlardır: e, i, ü, ö.
 2. İki noktadan sonra gelen açıklama bağımsız bir cümle ile başlıyorsa, cümlenin ilk kelimesi büyük yazılır. Annesi merak ederek sordu: Bu çalışmadan kırık mı aldin?
 3. İki nokta işaretinden sonra örnekler sıralanacaksa ilk kelimenin birinci harfi küçük yazılır. Sınıfın hali şöyleydi: kırık iki masa, yerde sandalyeler.
 4. Kataloglarda yazar adları ile eser adları arasına konur. (Yahya Kemal Beyatlı: Eski Şiirin Rüzgarıyla, Kendi Gök Kubbemiz).

Üç nokta (...)
 1. Bir sebeple bitirilmemiş cümlelerin sonuna konur. Burada kırlar o kadar güzel ki...
 2. Açıkça yazılması istenmeyen kişi ve yer adları yerine kullanılır. Onun A... geldiğini kimse bilmiyordu.
 3. Kaba sayılan, yazılması istenmeyen sözlerin yerine konur. Yaptığı... kötülüğünü sonradan anladım diyordu.
 4. Bir konuda birtakım örnekler verilirken başkalarının da bulunduğunu belirtmek için kullanılır. Bu gezide her öğrenci bir yemek getirmişti: köfte, dolma, helva...
 5. Alıntılarda; başta ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine konur.
  ...Türkçenin çekilmediği yerler vatandır, ancak çekildiği yerler vatanlıktan çıkar... Yahya Kemal

Soru işareti (?)
 1. Soru bildiren cümlelerin sonuna konur. Nereden geliyorsunuz?'
 2. Soru bildiren kelimelerden sonra da konur. Kimsin? Parola nedir? '
 3. İçinde soru eki olduğu halde soru anlamı vermeyen cümlelerde bu işaret kullanılmaz.
  Buradan bir çıktım mı doğru sendeyim. Buldum mu kaçırmam.
 4. Bazı kelimeler ve cümlelerde soru bildiren kelime olmadığı halde soru anlamı vardır. O zaman kullanılır. Adınız? Doğduğunuz yer?
 5. Bir söze inanılmadığını, sözün şüphe ile karşılandığım bildirmek için sözden sonra veya cümle sonunda soru işareti parantez içinde konur.
  Öğrenci çok çalıştığını(?) söylüyordu. Çok yoruldum de-' di(?).
 6. Bilinmeyen yer, tarih vb. durumlar için kullanılır. Yunus Emre (1240?-1320), (Doğum yeri: ?)

Ünlem işareti (!)
 1. Sevinç, acı, korku, hayret, nefret, bunalma duygularım anlatan cümlelerin sonuna konur.
  Ne mutlu Türküm diyene! - Atatürk. Hey, baksanıza! Dur yolcu! Aferin! Alçak! Zalim! Öf! Çok karışmasana be!
 2. Ünlem niteliğinde yapılan seslenmelerden sonra da ünlem işareti konur.
  Arkadaş! Simitçi!
 3. Söylevlerde kullanılır.
  Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!
 4. Ünlemden, ünlem niteliğinde kullanılan kelimeden sonra gelen cümle duygu bildiren bir cümle olmazsa, o zaman ünlem bildiren kelimeden sonra virgül konur. Cümle sonunda ise ünlem işareti kullanılmaz. Başka işaretler, nokta, soru vb. kullanılır.
  Arkadaş, sana uğurlar olsun. Oh, hava nihayet serinledi.
 5. Ünlem işareti parantez içinde bir kelimeden veya cümleden sonra kullanılırsa, küçümseme, alay, dikkat çekme anlamı verir.
  Gençliğinde büyük bir atıcı olduğunu söyledi (!). Fizik sınavının birincisi (!) olduğunu söylüyordu.

Çizgi (-)
 1. Konuşmaları göstermek için kullanılır.
  - Kimsin?
  - Parola nedir?
  - Benim, çavuşun.
 2. Çizgiden önce konuşan kişinin isimleri de yazılabilir. Nöbetçi - Kimsin? Nöbetçi - Parola nedir? Çavuş - Senin çavuşun.
 3. Karşılıklı konuşma şeklinde olmayan sözler de konuşma cizgisi ile verilebilir. Öğretmeninin yanına sokuldu.
  - Bana izin veriniz gideceğim, dedi.

Birleştirme çizgisi (-)
 1. Satır sonuna sığmayan kelimeleri birleştirmek için kullanılır.
  (Sana dar gelmeyecek mak-beri kimler kazsın. M. Akif)
 2. Dil bilgisi derslerinde kökleri ve ekleri ayırmak için kullanılır. (Al-mak, ver-mek, taşı-mak)
 3. Kelimeleri hecelere bölmek için kullanılır. (İs-tan-bul, yem-ye-şil, li-se-si)
 4. Cümle içinde ara sözleri belli etmek için kullanılır.
  Bunu anlatmamdaki maksat -açıklamak gereksiz ya- sizi uyarmaktır.
 5. Eski Arapça ve Farsça sözlerde kök ve ekleri ayırmak için kullanılır.
  Kelam-ı kibar^ Servet-i Fünün, Cemiyet-i Akvam, Ateş-perest
 6. iki soyadını birleştirmede, yabancı yer adlarında kullanılır. Joliot-Curie, Aiscae-Lorraine, Jean-Jacaues Rousseau, Saint-Simon
 7. Kelimeler arasında "-den... a, ve, ile, arasında" anlamları-nı vermek üzere kullanılır. Türk-Alman işbirliği, Türkçe-ingilizce sözlük
 8. iki veya daha fazla özel kişi ve yer adı arasına konur. (İstanbul-Ankara yolu, Koç-Sabancı anlaşmazlığı)

Tırnak işareti (" ")
 1. Bir yazıda başkasından söz alınıp kullanılacaksa olduğu gibi aktarılan başkasının sözünün basma ve sonuna konur.
  Atatürk, "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" sözünü bizzat söylemiştir.
 2. Söylendiği şekilde yazıya aktarılmayan kişilerin sözleri tırnak içine alınmaz.
  Atatürk Türk olmanın mutluluğunu belirtmiştir.
 3. Cümle içinde özellikle belirtilmek istenen sözler tırnak içine alınır.
  Çok kullandığımız "bay" kelimesi aslında zengin demektir.
 4. Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret (nokta, soru işareti, ünlem) tırnak içinde kalır. "İzmir üzerine dünyada bir şehir daha yoktur!" diyorlar.
  Yahya Kemal Beyatlı
 5. Parça içinde geçen edebî eser isimleri, bilimsel yayınların isimleri de özellikle birkaç kelimeden oluşuyorlarsa tırnak içinde gösterilirler.
  "Çalıkuşu" "Babanız Atatürk" "Otuz Beş Yaş"
 6. Tırnak içinde yazılan başlıklardan sonra kesme işareti kullanılmaz.
  "Han Duvarlarım okudunuz mu?
 7. Gazetelerin, dergilerin başlıkları tırnak içinde yazılmaz. Hürriyet Varlık
 8. Tırnak içinde aktarılan sözün de içinde başka bir aktarma varsa o zaman söz içindeki aktarma tek tırnak içinde yazılır. Annesi oğluna, "Babana git, sana 'Neden gelmedin' diye sorarsa,annem göndermedi dersin," dedi.

Parantez ( )
 1. Cümle içinde açıklayıcı bilgiler verilecekse kullanılır.
  O kitabın çıkış tarihinde (1968) sen okuma yazma bilmiyordun.
 2. Cümle içinde kullanılan ara sözlerin veya cümlelerin başına sonuna konur. Bugünkü medeniyet yolunda ilerleyişimiz (Daha önceki Müslüman Türk medeniyetleri düşünülürse) pek de büyük bir ilerleme olmasa gerek.)
 3. Parantez içinde yazılan tam anlamlı bir cümle ise cümlenin sonundaki nokta, soru veya ünlem işareti parantezi kapamadan konur. Bugünkü medeniyet yolunda ilerleyişimiz(Daha önceki müslüman Türk medeniyetleri düşünülürse) pek de büyük bir ilerleme olmasa gerek)

Kesme işareti (')
 1. Özel isimlere getirilen ekleri ayırmak için kullanılır. Ali'den, Asya'da, Atatürk'üm, Türk'e, Venüs'ü
  Ancak kurum ve kuruluş adlarından sonra kesme işareti kullanılmaz.
  Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türk Dil Kurumuna.
  Ayrıca kişi adlarından sonra kullanılan unvanlara gelen ekler de ayrılmaz.
  Sevinç Hanıma, Ender Beyden, Ali Efendinin.
 2. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır. TBMM'nin ABD'nin
 3. Sayılardan sonra getirilen ekleri ayırmak için kullanılır. Cumhuriyet 1923'de ilan edildi.
 4. Bir harf veya ekten sonra gelen ekleri ayırmak için kullanılır.
  n'nin m olması şekli. Türkçede -daş'la yapılmış kelimeler şunlardır.
 5. Metre (m), litre (l), kilometre (km) şeklindeki kısaltmalardan sonra kesme işareti kullanılır.
  Ankara-İstanbul yolunun 300 km'lik kısminin yapımı bitmişti.
 6. Basım sırasında bazı harfler değişik şekilde dizilse bile (italik, çok belirgin siyah) kesme işareti yine de kullanılır. Faruk Nafiz'in Han Duvarları'nı okudunuz mu?
 7. Gazete ve dergi başlıklarına ek getirilmişse kesme işareti ile ayrılır.
  Anayasa'yı, Resmi Gazete'de
 8. Özel isimlerden türetilmiş kelimeler (isim, mastar şeklinde fiil ve sıfatlarda) kesme işareti kullanılmaz.
  Türklük, Türkleşmek, Türkçülük, İstanbullu, Ankaralı,
  Araplaşmak, Romalı, Londralı, Parisli, Türkçenin, Hristiyanlığın. Aydınlıdan.
 9. Yabancı özel adların sonundaki çokluk ve yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılır.
  Bordo'lu
 10. Özel isim satır sonunda bitmiş, aldığı eki yazacak yer kalmamışsa o zaman kesme işareti özel ismin sonundaki yerine konur, ismin sonuna gelen ek diğer satırın basına yazılır, ancak birleştirme işareti özel ismin bulunduğu satırın sonuna konmaz. Kesme işaretinin konması yeterlidir.
  (Dün İstanbul' dan geldi.)

 

 
Yazili basina çagri

Çalıştıkları gazetelerin spor sayfalarını ve web sitelerindeki haberlere yapılan yorumları okurken gramer hatalarından rahatsız olan editörleri,-mi-ki-de girişimine sayfalarından link vererek desteklemeye çağırıyorum. Sayfanıza aşağıdaki resmi koyarak okuyucularınıza yazılarında yardımcı olmaya ve böylelikle Türkçe'mizi korumak adına bir adım atmaya ne dersiniz?